Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

200 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-08-04, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 199/III/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s umowy najmu i dostawy wody do Starostwa Powiatowego w Gryfinie przez firmę Eden Springs Sp. z o.o.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s przedłużenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner Sp. z o.o. w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez zwiększenie środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 15.000,00 zł.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych wymienionych we wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 8. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Wniosek Głównego Specjalisty ds. kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia turnieju piłki nożnej w Swobnicy.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu nr 2010-1-HU1-COM07-00113 pn. „Woda-Aqua-Viz-Everywhere” realizowanego w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. przyjęcia protokołu z prac Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010 r.,
  • Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010 r.
 15. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisanie umowy na: „Wymianę wykładziny w pokojach biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-08-03 12:54:09
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 12:54:09

Strona odwiedzona 581 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.