Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

201 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-08-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 200/III/2010 z dnia 04 sierpnia 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii na temat zaliczenia ulicy Mieszka I w Gryfinie do kategorii dróg gminnych.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – Bielinek w miejscowości Piasek – II ETAP o łącznej powierzchni 1012 m2".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez ułożenie masy bitumicznej oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową w miejscowości Stare Objezierze".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont nawierzchni dróg powiatowych, poprzez ułożenie masy bitumicznej oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole w miejscowości Nawodna - I ETAP".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji umowy pn. "Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie".
 11. Pismo Prezesa INEKO Sp. z o.o. ze Szczecina z dn. 09.08.2010 r. dot. zmiany terminu usunięcia usterek – protokół nr 3 z dn. 23.04.2010 r., w części dotyczącej przyziemia budynku Wielofunkcyjnej Placówko Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty i podpisania umowy na "Roboty ogólnobudowlane na obiekcie Wielofunkcyjnej Placówko Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty i podpisania umowy na "Wykonanie wentylacji części przyziemia budynku internatu w SOSW ul. Przymurze 4 w Chojnie".
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzonym przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Informacja Skarbnika Powiatu w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz powstania zobowiązań wymagalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 18. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r. z tytułu podwyżek wynagrodzeń.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-08-11 13:36:44
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-11 13:36:44

Strona odwiedzona 599 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.