Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

202 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-08-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 201/III/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za I półrocze 2010r. TPD w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia samochodu ciężarowego LUBLIN, nr rej. ZGR J219 z OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego Gryfiński Klub Płetwonurków "Raffer" w Gryfinie i Gminą Gryfino.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zorganizowanie II przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 688, położonej w obrębie Banie, na cele magazynowo-składowe.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zmianę płatności zadłużenia stanowiącego ratę roczna za 2008r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole w miejscowości Nawodna - I ETAP" i wybór oferty.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia z Gminą Gryfino oraz PUK w Gryfinie w/s wzajemnych rozliczeń związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2009/2010.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: "Remont korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wykonanie "Projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" w Gryfinie" i wybór oferty.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" i wybór oferty.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)".
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-08-18 13:50:23
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 13:50:23

Strona odwiedzona 496 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.