Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

203 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-08-26, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 202/III/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w/s wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych w Gminie Moryń.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Banie w/s wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych w Gminie Banie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odtworzenie chodnika i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost w miejscowości Jelenin” i wybór oferty.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania – zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa części budynku internatu przy ZSP w Chojnie w celu wykonania wejścia wraz z zagospodarowaniem” terenu i wybór oferty.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie o udzielenie dotacji oraz zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Burmistrza Gminy Moryń w/s dokonania zmiany w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie jeziora Morzycko.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. wyrażenia zgody na przebudowę odcinka przyłącza cieplnego budynku nr 86 wraz z wykonaniem opomiarowania poboru energii cieplnej dla potrzeb c.o. budynku nr 83 przez Gminę Gryfino.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia etatu na stanowisku specjalista administracyjno-kadrowy.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o zmianę ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2010/2011.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „Spichlerz Sztuki” w Kołbaczu o dofinansowanie zorganizowania imprezy kulturalnej „Cienie zapomnianych kultur”.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 18. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 19. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-08-25 14:49:33
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-25 14:49:33

Strona odwiedzona 488 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.