Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

205 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-09-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 204/III/2010 z dnia 2 września 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych między zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy nr 17/EK-OP/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zawartej z Uczniowskim Klubem Sportowym "ORLIK" w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Rajd rowerowy – Pamięci żołnierzy polskich".
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z w miejscowości Piasek, Gmina Cedynia– II ETAP o powierzchni 1012 m2".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój- gr. powiatu, na odcinku Trzcińsko-Zdrój- gr. powiatu.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)" i wybór oferty.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania – zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania – przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego".
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-09-08 14:03:33
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-08 14:03:33

Strona odwiedzona 538 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.