Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

207 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-09-23, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z pełnomocnikiem dotyczące odszkodowania za 2004 rok z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 4. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wsparcia finansowego koncertu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 5. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania wydania II tomu "Rocznika Chojeńskiego".
 6. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s:
  • ustalenia wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  • rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński,
  • wytypowanie dyrektorów jednostek oświatowych do nagrody Starosty Gryfińskiego.
 7. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wykonywaniu budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego" z podziałem na dwie części zamówienia.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s unieważnienia postępowania i zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gryfinie".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na bankomat, znajdującego się na parterze budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania projektu pn.: "Kierunki rozwoju opieki długoterminowej i rehabilitacji leczniczej w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2010-2015".
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-09-22 13:02:48
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-22 13:02:48

Strona odwiedzona 593 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.