Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

210 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-10-14, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 209/III/2010 z dnia 7 października 2010 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2010 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu".
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Widuchowa.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Chojna.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Cedynia.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Stare Czarnowo.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Banie.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Moryń.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Mieszkowice.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Gryfino.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wycinki i podcinki krzaków rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych: Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica, Nr 1400Z Stare Objezierze-Nowe Objezierze, Nr 1398Z Przyjezierze ? Jelenin.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie gminy Gryfino.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia uchwały Nr 851/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzy-stanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 19/210).
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 25. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 26. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 28. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 29. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 31. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego typu SUV.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy oraz wniesienia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 ? 2014.
 35. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na wykonanie ekspertyzy technicznej robót izolacyjnych tarasu nad pomieszczeniem świetlicy w budynku WPOW w Chojnie.
 36. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 37. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010".
 38. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-10-13 14:19:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-13 14:19:59

Strona odwiedzona 502 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.