Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

212 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2010-10-29, godz.16:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 211/III/2010 z dnia 20 października 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zaliczenie nakładów poniesionych na remont mieszkania na poczet opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie za zgodą stron umowy na dzierżawę pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - z wolnej ręki
  2. wartości szacunkowej,
  3. wyniku negocjacji, protokołu oraz zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające dot. wykonywania stałych prac porządkowych na terenie zewnętrznym przyległym do budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na modyfikację zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zawierający wnioski z wykonanego bilansu ciepła budynku nr 86 oraz budynku nr 64 E w Nowym Czarnowie na potrzeby przebudowy przyłącza cieplnego i opomiarowania energii cieplnej dla potrzeb c.o.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na zadania: zadanie Nr I - gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II - gmina Gryfino, zadanie Nr III - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV - gmina Chojna, zadanie Nr V - gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI - gminy: Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII - gmina Mieszkowice oraz zadanie Nr VIII - miasto Gryfino".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 40 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej typu "Polbruk" w pasie drogi powiatowej Nr 1387Z Lisie Pole - Nawodna, w miejscowości Nawodna.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r.
 15. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonych w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie z dnia 24.09.2010 r. oraz z dnia 11.10.2010 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Amatorów Piłki Siatkowej "LIBERO" Banie w/s zmiany terminu realizacji zadania - "II Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę o Puchar Starosty Gryfińskiego.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Bokserskiego Garda w Chojnie w/s dofinansowania zakupu sprzętu sportowego.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy III Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-11-03 13:45:26
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 13:45:26

Strona odwiedzona 563 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.