Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

214 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-11-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 212/III/2010 z dnia 28 i 29 października 2010 r., Nr 213/III/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do porozumienia w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie zgody na zlecenie dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót towarzyszących wynikłych w trakcie prowadzenia robót związanych z usunięciem awarii tarasu nad pomieszczeniem świetlicy w budynku WPOW w Chojnie na podstawie umowy nr RI-25/10 z dnia 19.08.2010r. oraz podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania umowy nr RI-25/10.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Gryfino porozumienia na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gryfinie.
 11. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zawarcia porozumienia z Gminą Gryfino w/s przekazania dotacji na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie samochodu operacyjnego rozpoznawczo-ratowniczego.
 12. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zawarcia Umowy z Gminą Chojna w/s przekazania Gminie dotacji celowej dla strażaka OSP w Chojnie poszkodowanego w wypadku samochodowym.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-11-10 12:55:48
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 12:55:48

Strona odwiedzona 547 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.