Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

215 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-11-18, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 214/III/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. podpisania porozumienia w/s wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej - ul. Fabrycznej.
 7. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kwalifikacje, umiejętności, wiedza dziś, to dobra praca jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w/s zakupu nagród rzeczowych dla młodzieży uczestniczącej w konkursie powiatowym związanym z realizacją programu ? Profilaktyka HIV/AIDS.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich "GOGOLANDER" z Gogolic w/s zmiany terminu realizacji zadania ? "Kontikowskie Jesienne Marsze na Orientacje Bocianie Gniazdo 2010".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z dnia 19.03.2010r. zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie w sprawie wywozu odpadów komunalnych z czyszczenia ulic powiatowych na terenie miasta Chojna.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy Nr ZD/ 42/2009 zawartej w dniu 30.12.2009 z firmą Komplet Inwest Spółka Jawna, Tomasz Granops i Elżbieta Prażanowska-Nieboj z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych tj. Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-11-17 13:21:34
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 13:21:34

Strona odwiedzona 554 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.