Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

IV sesja Rady Powiatu

2011-02-03, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF ».
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomość « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 10 do druku nr 11 wersja PDF »:
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.,

  • opinie i stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039 « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 2/IV jednogł. wraz z poprawką jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/IV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/IV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2011-01-24 11:35:45
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 12:51:35

Strona odwiedzona 788 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.