Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VI sesja Rady Powiatu

2011-06-09, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Romankiewicz),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2010 r.
 3. Informacja o zakończeniu projektu PL 0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar.
 4. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu « druk nr 2 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustanowienie służebności « druk nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres 08.07.- 31.12.2010 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres 01.01. - 31.03.2011 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie « druk nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2011 r. « druk nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu « druk nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4 « druk nr 10a wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej « druk nr 11 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok « druk nr 12 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok « druk nr 13 wersja PDF »
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 r.
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2010 r.,
   • stanowiska komisji,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok « druk nr 14 wersja PDF »
  • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok,
   • stanowiska komisji,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały.
 21. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 24. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 2/VI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/VI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 5/VI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 6/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/VI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VI jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami
druk nr 10/VI jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 10a/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/VI większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 14/VI większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2011-05-30 14:25:15
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-09 13:54:55

Strona odwiedzona 634 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.