Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XI sesja Rady Powiatu

2011-12-22, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Wręczenie wyróżnienia dla Ks. Roberta Gołębiowskiego za organizacje imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.
 3. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  « Informacja na temat stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego wersja PDF »
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF ».
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2039 « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 4 wersja PDF » ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF » ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 10 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 11 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 12 do druku nr 6 wersja PDF » :
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 2/XI większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2011-12-16 09:28:59
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-22 15:05:00

Strona odwiedzona 464 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.