Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

2012-02-16, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF ».
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2011 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia wniosku Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2011 r. « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2011 r. « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2011 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r. « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014" « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej « druk nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok « druk nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 3/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 6/XII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 7/XII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 8/XII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 9/XII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 10/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2012-02-09 13:29:23
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-15 14:46:56

Strona odwiedzona 553 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.