Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

2012-04-19, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wręczenie Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym i wyróżnień Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 4. Wręczenie listów gratulacyjnych Markowi Stanisławskiemu i Krzysztofowi Stanisławskiemu - laureatom "Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej".
 5. Wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2011/2012.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. « druk nr 2 wersja PDF »
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2011 r. « druk nr 3 wersja PDF »
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2011 r. « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
 9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2011 r. « druk nr 5 wersja PDF »
 10. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2011 r. « druk nr 6 wersja PDF »
 11. Wnioski i interpelacje radnych.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej « druk nr 12 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych « druk nr 13 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 13 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń « druk nr 14 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. « druk nr 15 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok « druk nr 16 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 16 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2011 « druk nr 17 wersja PDF »
  • dyskusja
 23. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 25. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 7/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XIII większ. głosów jednogł. jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami
druk nr 13/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2012-04-12 14:22:48
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-19 12:17:25

Strona odwiedzona 481 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.