Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVIII sesja Rady Powiatu

2012-11-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 2 wersja PDF »;
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012 r. « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim" « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012 « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok « druk nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.;
  • dyskusja.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.
 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 3/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XVIII zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się
druk nr 12/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2012-11-22 14:26:21
data ostatniej aktualizacji: 2012-11-29 09:58:28

Strona odwiedzona 418 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.