Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIX sesja Rady Powiatu

2012-12-20, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Prezentacja nowopowstałego chóru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »;
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2012 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku-Zdroju « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013 « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 10 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 2/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XIX jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami
druk nr 6/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2012-12-13 11:59:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-20 09:22:31

Strona odwiedzona 456 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.