Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIII sesja Rady Powiatu

2013-04-25, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wręczenie Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym i wyróżnień Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 4. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz obraz działań Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2012 r. « druk nr 2 wersja PDF »
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2012 r. « druk nr 3 wersja PDF »
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2012 r. « druk nr 4 wersja PDF »
 8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2012 r. « druk nr 5 wersja PDF »
 9. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2012 r. « druk nr 6 wersja PDF »
 10. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF »
 11. Wnioski i interpelacje radnych.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «załącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «załącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «załącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  «załącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF »
  «załącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF »
  «załącznik nr 4 do druku nr 10 wersja PDF »
  «załącznik nr 5 do druku nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2012 « druk nr 11 wersja PDF » oraz
  «załącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2013 r. « druk nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok « druk nr 13 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok « druk nr 14 wersja PDF » oraz
  «załącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »
  «załącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF »
  «załącznik nr 3 do druku nr 14 wersja PDF »
  «załącznik nr 4 do druku nr 14 wersja PDF »
  «załącznik nr 5 do druku nr 14 wersja PDF »
  «załącznik nr 6 do druku nr 14 wersja PDF »
  «załącznik nr 7 do druku nr 14 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2013 roku
  • dyskusja,
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 22. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 8/XXIII większ. głosów ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami
druk nr 9/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXIII jednogł. jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami
druk nr 11/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XXIII jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami

data opublikowania: 2013-04-18 14:09:35
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-25 11:49:18

Strona odwiedzona 536 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.