Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

2013-08-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie « druk nr 2 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków « druk nr 6 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. « druk nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za pierwsze półrocze 2013 r.
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 2/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2013-08-22 12:07:14
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-29 13:53:50

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.