Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

2014-03-20, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwu MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa za zasługi położone na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego.
 3. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »;
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2013 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2013 r. « druk nr 3 wersja PDF »;
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego « druk nr 4 wersja PDF »;
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Promyk" w Goszkowie « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2014 r. « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. « druk nr 14 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. « druk nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 15 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 15 wersja PDF »;
  «zalącznik nr 6 do druku nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 - 2039 « druk nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.
  • dyskusja.
 22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 24. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 5/XXXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXIII jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 9/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2014-03-13 13:11:53
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-20 08:29:30

Strona odwiedzona 454 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.