Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

2014-05-29, godz.13:30

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 « druk nr 2 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie « druk nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania realizowanego przez Powiat Gryfiński o charakterze użyteczności publicznej « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5 « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego « druk nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r. « druk nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok « druk nr 10 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 « druk nr 11 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2014 roku
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 2/XXXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXV bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXV bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2014-05-22 14:28:53
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 12:40:34

Strona odwiedzona 308 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.