Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

2014-10-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wręczenie nagrody dla Pana Arkadiusza Rybickiego za podjęcie działania ratującego życie.
 4. Wręczenie wyróżnienia i podziękowań dla Pana Marcina Sarneckiego - reprezentanta Polski w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
 5. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego « druk nr 2 wersja PDF »;
 6. Informacja dotycząca wdrażanych zmian w administracji podatkowej.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2014 r. « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego" « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji projektu pn. "Health education for life" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" « druk nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino « druk nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r. « druk nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok « druk nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 17 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 17 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 « druk nr 18 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 18 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 24. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2014 r. « druk nr 19 wersja PDF »;
  • odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja.
 25. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 26. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 28. Wręczenie podziękowań radnym na zakończenie IV kadencji Rady Powiatu w Gryfinie.
 29. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczStanowiska komisji na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 3/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XL jednogł wraz z poprawkami jednogł wraz z poprawkami jednogł wraz z poprawkami jednogł wraz z poprawkami
druk nr 7/XL większ. gł wraz z poprawkami jednogł wraz z poprawkami jednogł wraz z poprawkami jednogł wraz z poprawkami
druk nr 8/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XL jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 10/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XL jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2014-10-23 12:07:48
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-30 09:51:33

Strona odwiedzona 490 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.