Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-12-16, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 2/IV/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
 4. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie wydatków budżetowych starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w celu ustawienia automatu z napojami.
 12. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 13. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 15. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków między działami budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków między zadaniami na 2010 rok.
 19. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. umowy realizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach RPO WZ.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 21. Wniosek Przewodniczącej Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego DPS w Trzcińsku Zdroju w/s wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Domu.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy użyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim i SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dot. nieruchomości położonej w Nowym Czarnowie oraz zawarcie nowej umowy użyczenia pomiędzy Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" a Powiatem Gryfińskim.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego po likwidowanym SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości i wyposażenia oraz umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności oraz nienaliczanie odsetek z tytułu odroczenia terminu płatności naliczonych Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-12-15 12:47:39
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-15 12:47:39

Strona odwiedzona 523 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.