Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

9 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-01-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 8/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z licytacji ustnej na sprzedaż drewna pozyskanego przy budowie drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo - Gajki.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie wycinki i podcinki krzaków rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1376Z Piaseczno - Swobnica - Strzeszów oraz Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania projektu "Planu działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zaopiniowania projektu budowlanego pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino" przesłanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 11. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji programu Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograni"czonego pn.: "Wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-01-26 13:14:47
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-26 13:14:47

Strona odwiedzona 600 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.