Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

12 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-02-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 11/IV/2011 z dnia 10 lutego 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu nieruchomości zajmowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, położonej przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Gminy Gryfino.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2011/2012.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach w/s wsparcia finansowego uroczystości obchodów 50-lecia szkoły.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na określenie zasad współpracy przy realizacji założeń inicjatywy Jessica i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działania 5.5.2 "Rewitalizacja - Inicjatywa JESSICA".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie".
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 15. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s wsparcia finansowego na zakup materiałów pędnych do radiowozów i łodzi w celu zabezpieczenia letniego sezonu wypoczynkowego w Powiecie Gryfińskim.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wycinki 51 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Gryfino i Widuchowa, zgodnie z wydanymi decyzjami.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1352Z Szczecin - Kołowo - Śmierdnica oraz Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Cedynia w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Banie w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Moryń w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Mieszkowice w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2011/2012, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2011 - 2013".
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2011 - 2013 z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-02-23 14:08:35
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 14:08:35

Strona odwiedzona 575 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.