Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

13 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-03-03, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 12/IV/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach o udzielenie dotacji.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie o dofinansowanie udziału w Targach INKONTAKT w Schwedt.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla ucznia kl. I LO.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. sprawozdań rocznych z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyboru oferty i podpisania umowy na zadanie pn. "Modernizacja wewnętrznej sieci c.o. i c.w. w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wykonania obudowy dolnej części garażu blaszanego, w którym mieści się agregat prądotwórczy dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy Nr RI-06/2010 z dnia 8.04.2010 r. na zadanie pn. "Wykonanie adaptacji projektu typowego kompleksu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania analizy energetycznej, jako załącznika do wniosku o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminu zakończenia procesu przejęcia przez Powiat Gryfiński mienia, dokumentacji oraz zobowiązań i należności zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-03-02 14:55:22
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-02 14:55:22

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.