Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-03-17, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/IV/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębach geodezyjnych Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s podpisania umowy na świadczenie usługi monitoringu pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2010 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Leczniczy".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania analizy ekonomiczno-finansowej spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o udzielenie dotacji na organizację VII Festiwalu Form Artystycznych FIFArt 2011 "Między jawą a snem".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s dofinansowania zajęć wychowania fizycznego w CW Laguna.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zdań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę i podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin: Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-03-16 13:07:38
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-16 13:07:38

Strona odwiedzona 577 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.