Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

16 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-03-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 15/IV/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej.
 5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego jednostki.
 6. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej za 2010 r. składników majątkowych Powiatu Gryfińskiego.
 7. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 2011 - 2013".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2011 - 2013 z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-03-23 13:38:15
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-23 13:38:15

Strona odwiedzona 606 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.