Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-03-31, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 16/IV/2011 z dnia 24 marca 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych, biologicznie skażonych.
 5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę monitoringu pożarowego z lokalnego systemu alarmowego znajdującego się w obiekcie Domu, z bezpośrednim przekazem sygnałów pożarowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie".
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z propozycją sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 131/3, położonej w obrębie 2 miasta Trzcińsko-Zdrój.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
 22. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok.
 23. Przyjęcie sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z FDO Spółka z o.o. z Leśna Górnego na budowę drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Komplet Inwest S. J. z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych tj. Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa - Lubanowo na odcinku Babinek - Lubanowo".
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-03-30 14:07:55
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-30 14:07:55

Strona odwiedzona 492 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.