Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

18 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-04-07, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 17/IV/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s zmian do umowy najmu zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie a Ośrodkiem Kształcenia "Edukator" s.c. w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności zadłużenia stanowiącego ratę roczną za 2009 r., z tytułu nabycia lokalu mieszkaniowego.
 6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011 - 2015.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umów między Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach w/s dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenia wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój - Drzesz w m. Drzesz.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2011 r. na wykonanie prac remontowych w budynku szkoły i internatu wraz z opinią Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w tym zakresie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu budowlano-wykonawczego budowy windy, przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych dla budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz budowy parkingu.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-04-06 12:42:44
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 12:42:44

Strona odwiedzona 552 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.