Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-04-21, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 19/IV/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami - Gmina Banie.
 5. Wniosek Skarbnika Powiatu oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s podpisania i przekazania protokołów wraz z dokumentacją dot. ewidencji opłat melioracyjnych oraz decyzji w/s opłat melioracyjnych do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2011r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres 08.07. - 31.12.2010 r.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie dot. nieodpłatnego użyczenia Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie pomieszczenia garażowego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozpatrzenia propozycji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w/s zmian w sieci transportowej województwa.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na koszenie terenów zielonych wchodzących w pasy dróg powiatowych w mieście Gryfino.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania badań nośności dróg powiatowych.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo na odcinku Babinek-Lubanowo".
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-04-20 11:31:43
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-20 11:31:43

Strona odwiedzona 466 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.