Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

23 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-05-12, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 22/IV/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, regulaminu komisji konkursowej i powołania jej składu.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie w/s dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru wykonawczego i autorskiego na zadaniu pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo na odcinku Babinek-Lubanowo".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w/s dotacji na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1484Z Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-Warnice na odc. Żelechowo-Grzybno dz. nr 664,840 obręb Żelechowo i dz. nr 14/1 obręb Grzybno, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku sekcji koszykówki oldbojów Klubu Sportowego ENERGETYK o sfinansowanie zakupu statuetek i medali.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na "Wykonanie dokumentacji projektowej na windę oraz remont II i III piętra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie - budynek OIOM.
 16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Gryfino w/s rozliczeń kosztów energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, podgrzewu wody użytkowej i energii elektrycznej dla potrzeb socjalno-bytowych lokali mieszkalnych położonych w m. Nowe Czarnowo 83/1-3.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. przyjęcia informacji i zaakceptowania wniosku w/s umieszczenia tablicy reklamowej na budynku przy ul. Młyńskiej w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania lokalnego zespołu koordynującego.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-05-11 13:36:03
data ostatniej aktualizacji: 2011-05-11 13:36:03

Strona odwiedzona 554 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.