Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-05-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 23/IV/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na przedłużenie terminu płatności faktury VAT Nr FS/0184/4/2011 wystawionej przez Powiat Gryfiński.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 6. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 20011 r.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki na 2011 r.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 12. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 13. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 14. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju w/s dofinansowania prac remontowych w placówce.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 17. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zatwierdzenia korekt sprawozdań finansowych Powiatu Gryfińskiego za 2010 r.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Szczecinie w/s dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwaw/s podpisania umowy na udzielenie przez Powiat dotacji na wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w ramach prowadzonej termomodernizacji obiektów.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy - w trybie z wolnej ręki na "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)".
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na modernizację centrali alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie - budynek OIOM.
 27. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odc. Trzcińsko-Zdrój - Warnice.
 28. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1352Z Szczecin - Kłodowo - Śmierdnica oraz Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec.
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyboru oferty i podpisania umowy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych powiatu.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie oraz ustanowienie służebności.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie za okres 01.01. - 31.03.2011 r.
 35. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-05-18 14:38:11
data ostatniej aktualizacji: 2011-05-18 14:38:11

Strona odwiedzona 577 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.