Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

26 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-06-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 25/IV/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 7. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedstawienia informacji w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz informacji w/s korzystania przez jednostki organizacyjne powiatu ze służbowych kart płatniczych (druk nr 4/26).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia Pani Róży Kozieł na stanowisku Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poszerzenia łuku na drodze powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek w m. Piasek.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zmianę zakresu robót remontowych na drodze powiatowej Nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo na odc. Babinek-Lubanowo, realizowanych w ramach umowy Nr 15/ZD/2011 z dnia 4 maja 2011 r. przez Spółkę FDO z Leśna Górnego.
 11. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Chojna a Powiatem Gryfińskim o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na "Dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych" oraz powołanie komisji przetargowej.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont korytarza III pietra w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Niepodległości 39".
 17. Wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie w/s przedłużenia terminu płatności czynszu dzierżawnego (druk nr 14/26).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1 m. Mieszkowice (druk nr 15/26).
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-06-01 12:56:37
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-01 12:56:37

Strona odwiedzona 560 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.