Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

27 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-06-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 26/IV/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na zakup środków czystości i przedmiotów do sprzątania.
 5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników jednostki.
 6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na serwis 4 urządzeń wentylacyjnych VTS znajdujących się na obiektach jednostki.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na zakup paliwa dla samochodu Ford Transit i kosiarek spalinowych.
 8. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący pisma Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o przedłożenie ewentualnych uwag do projektu pn. "Kierunki rozwoju e-Usług w ochronie zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2011-2020" mającego istotne znaczenie dla budowy i rozwoju usług cyfrowych w ochronie zdrowia w województwie zachodniopomorskim.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji dachu budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku kancelarii adwokackiej ADWOKAT IGOR FRYDRYKIEWICZ z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany warunków udziału oraz zmiany kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Sołtysa wsi Jelenin w sprawie uznania jeziora Jelenin położonego w miejscowości Jelenin, gmina Chojna za Strefę Ciszy.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Gminą Moryń oraz PPUH "ESBUD" Spółka z o.o. z Myśliborza w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych Nr 1515Z i Nr 1412Z w Moryniu oraz wyrażenie zgody na zlecenie ich wykonania dla PPUH ESBUD" Sp. z o.o.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia "Planów realizacyjnych odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w latach 2011-2012".
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości należności z tytułu wynajmu pomieszczenia o powierzchni 16 m2 znajdującego się w budynku internatu jednostki, mieszczącym się na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 m. Chojna, będącego własnością Powiatu Gryfińskiego.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-06-08 12:55:48
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-08 12:55:48

Strona odwiedzona 621 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.