Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-06-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 27/IV/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2011.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie zmiany w planie dochodów budżetowych jednostki na rok 2011.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2011 rok.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 rok.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego na rok 2011.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Gryfińskiego środków finansowych na realizację projektów.
 11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do ewidencji środków trwałych zakupionego mienia stanowiącego mienie Powiatu Gryfińskiego.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1402Z oraz odtworzenia poboczy na drodze powiatowej Nr 1409Z na odcinku od drogi Nr 1402Z do skrzyżowania z DK nr 26 do m. Witnica, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem a Spółką z o.o. BONITEX.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zlecenia wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie na ul. Armii Krajowej w Gryfinie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych o zmianę warunków udziału oraz zmianę kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i ułożenie przyłącza wodociągowego do projektowanego pawilonu handlowego na działce nr 21/57, w obrębie Gryfino 4, przechodzącego przez nieruchomość oznaczoną nr działki 21/55, będącą własnością Gminy Gryfino w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie na podstawie porozumienia stron umowy najmu Nr 7/GN/11 pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego oraz wyrażenie zgody na wynajęcie w/w pomieszczenia na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie z przeznaczeniem na magazyn depozytów sądowych.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na najem pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Inspektora - Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia dot. sprawozdania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" oraz wyznaczenie Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych w postaci przyrządów i sprzętu pomiarowego do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-06-15 12:44:58
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-15 12:44:58

Strona odwiedzona 600 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.