Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

31 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-06-30, godz.07:35

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 29/IV/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 30/IV/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2011 rok.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2011 rok.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2011 rok.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Burmistrza Gminy Mieszkowice o udzielenie dotacji na odtworzenie dwóch tablic pamiątkowych w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia - Siekierki - Gozdowice - Czelin.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o udzielenie dotacji na organizację projektu międzynarodowego: Warsztaty Teatralne "Rodzinna Europa - spotkanie z Miłoszem".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2011.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża w Niegowie dot. realizacji zadania "Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, przy ul. Rynkowej 27".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania pn.: "Działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach powiatu gryfińskiego. Zwalczanie kłusownictwa wodnego" realizowanego przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gryfino.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ul. Niepodległości 39.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie audytu energetycznego na termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ul. Niepodległości 39.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania naprawy sufitu sali gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy - Usługi Elektryczne inż. Juliusz Kosatka - i podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr 13/RI/11 z dnia 24 maja 2011 r. na modernizację centrali alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych na roboty budowlane, na podstawie sporządzonej dokumentacji budowlanej na modernizację istniejących instalacji, polegającej na dostosowaniu jej na potrzeby klimatyzacji w części budynku , tj. I , II p. i poddasze - budynek Starostwa Powiatowego Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Remont korytarza III piętra w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-06-29 11:30:09
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-29 11:30:09

Strona odwiedzona 539 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.