Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

33 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-07-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 32/IV/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s:
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, z przeznaczeniem na cele rolne;
  • podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino, z przeznaczeniem na cele rolne.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Mieszkowice w/s udzielenia dotacji celowej na wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice-Gozdowice.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Banie w/s wspólnego wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót drogowych w m. Górnowo.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w/s wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego ze Sp. "BONITEX" w/s współfinansowania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1402Z na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1409Z do wjazdu na kopalnię oraz odtworzenia poboczy na drodze powiatowej Nr 1409Z na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1402Z do skrzyżowania z DK nr 31.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym GAZOPOL Sp. z oo. z Koszalina na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze-Jelenin w m. Godków, Gmina Chojna.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości Czelin".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości Czelin".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania korekty projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół specjalnych w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji umowy na wykonanie zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2011 - 2016.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia organu wykonawczego jednostki do samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu programu priorytetowego "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Amazonek "Ewa" w Gryfinie dot. realizacji zadania pn. "Działania w zakresie profilaktyki raka piersi".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla ucznia klasy I Gimnazjum.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-07-18 15:01:56
data ostatniej aktualizacji: 2011-07-18 15:01:56

Strona odwiedzona 438 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.