Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-08-04, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 34/IV/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący przesunięcia kwoty 750,00 zł z zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie na zadanie pn. "Budowa windy w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący informacji z realizacji uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział "RI", finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący zmiany klasyfikacji budżetowej określonej w Zarządzeniu Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego w/s ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczący zwiększenia planu finansowego na bieżącą działalność Wydziału.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostki.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczący zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na 2011 rok, w związku z realizacją projektu PO KL "Przedsiębiorca to mój zawód".
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczący zmniejszenia w planie finansowym jednostki na 2011 rok, w związku z realizacją projektu PO KL "Przedsiębiorca to mój zawód".
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dotyczący zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na usługi pralnicze dla DPS w Nowym Czarnowie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Trzcińsko-Zdrój - granica powiatu".
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 15. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w sprawie oferty organizacji pozarządowej z dziedziny podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz turystyki i krajoznawstwa w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-08-03 13:14:04
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 13:14:04

Strona odwiedzona 544 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.