Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

36 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-08-10, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 35/IV/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do dyrektorów kontrolowanych jednostek.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1 m. Mieszkowice.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 237/4 o powierzchni 4,9382 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości Czelin".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości Czelin".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s uzupełnienia informacji z realizacji uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział "RI"- finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-08-09 14:11:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-09 14:11:13

Strona odwiedzona 520 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.