Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

38 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-09-08, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 37/IV/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mieszkowice materiału rozbiórkowego pochodzącego z robót remontowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w m. Czelin.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia ulicy Sadowej w Moryniu kategorii drogi powiatowej.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego jednostki.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych powiatu użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składnika majątkowego użyczonego przez Powiat Gryfiński Stowarzyszeniu "Pod Dębami" oraz zapoznanie się z informacją o likwidacji przez Stowarzyszenie użyczonych przez Powiat Gryfiński rzeczowych składników majątkowych.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego jednostki.
 11. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zwolnienie nauczyciela języka angielskiego z opłat czynszu za wynajmowane mieszkanie znajdujące się w Internacie szkoły.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze po 16 godzin tygodniowo dla 2 uczniów kl. I LO.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla ucznia kl. II LO.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s wsparcia finansowego przy organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji Gmin Polskich Bałtycki Instytut Gmin na realizację zadania publicznego - organizacja międzynarodowej konferencji: ,,Międzyodrze szansą czy obciążeniem regionu?".
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wniesienia uwag do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno - terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie".
 22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej nad inwestycją pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy".
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-09-07 14:11:01
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 14:11:01

Strona odwiedzona 516 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.