Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-09-29, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 40/IV/2011 z dnia 19 września, Nr 41/IV/2011 z dnia 22 września 2011 r.,
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz z opinią Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego jednostki.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego X Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej w sprawie wsparcia finansowego oraz objęcia honorowym patronatem w/w Festiwalu.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla ucznia kl. I LO.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący:
  • ustalenia wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2011 r.,
  • rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński,
  • wytypowania dyrektorów jednostek oświatowych do nagrody Starosty Gryfińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w październiku 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwał dotyczących składów osobowych Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej i Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Gryfińskiemu.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-09-28 11:29:45
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-28 11:29:45

Strona odwiedzona 441 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.