Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

44 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-10-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 43/IV/2011 z dnia 5 października 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie przesunięcia środków finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział "ZD".
 6. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych powiatu użytkowanych przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla ucznia kl. III LO.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2010/2011.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 15. Wniosek Inspektora - Koordynatora ds. Służby Zdrowia w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 roku, sygn. akt I ACA 154/11.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-10-11 13:22:22
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-11 13:22:22

Strona odwiedzona 498 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.