Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-10-20, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 44/IV/2011 z dnia 12 października 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie podpisania zleceń na opracowanie programów inwestycyjnych i analiz ekonomicznych dla planowanych inwestycji drogowych pn: Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice oraz Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej, Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice - Chojna w obrębie m. Grzybno.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1391Z Chojna - Krzymów, w m. Krzymów.
 7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2011.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2011.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 12. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie wynajmu pokoi w internacie.
 13. Wniosek Radcy Prawnego dotyczący akceptacji warunków ewentualnej ugody w sprawie zgłoszonych roszczeń regresowych z tytułu szkody wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16.09.2010 r., Sygn. Akt I C 172/07.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego ENERGETYK w sprawie sfinansowania zakupu dresów dla zawodników II ligi piłki ręcznej.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia wykonania aneksu do projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia projektu analizy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-10-19 11:56:15
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:56:15

Strona odwiedzona 506 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.