Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-10-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 45/IV/2011 z dnia 20 października 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 12. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie dotycząca analizy wydatków jednostki przewidywanych do końca 2011 r.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków jednostki na 2011 r.
 14. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostki w ramach posiadanego budżetu lub zwiększenia budżetu na 2011 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 16. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000 000 zł".
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczący finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków budżetu powiatu gryfińskiego, pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w roku 2011.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr EK/24/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jesienny Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku Gminy Gryfino w sprawie zmiany zapisów aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 28 lutego 2008 r. oraz umowy Nr 5/OŚ/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o udzielenie Gminie pomocy finansowej w latach 2011-2012 na lata 2012-2013.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy wydawniczej z Drukarnią Grapus sp. z o.o. ze Szczecina na druk oraz dostawę 1000 egzemplarzy albumu pt. "Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami pokoleń".
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia wykonania remontu korytarza i klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie podpisania zleceń na opracowanie programów inwestycyjnych i analiz ekonomicznych dla planowanych inwestycji drogowych pod nazwą:
  1. Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice;
  2. Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej, Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice - Macierz na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach o pow. 540 m2.
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec, na odcinku około 210 m, od skrzyżowania z DP Nr 1352Z Kołowo - Binowo.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie na odcinku Dołgie - Sobiemyśl o długości około 295 m.
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-10-26 14:12:17
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-26 14:12:17

Strona odwiedzona 461 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.