Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-11-08, godz.08:45

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 47/IV/2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. podpisania porozumienia w/s rozliczenia kosztów parkingu strzeżonego z firmą "Progres" Sp. z o.o. z Chojny oraz wyrażenie zgody na zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s przesunięcia środków finansowych pozostałych na zadaniach, które nie zostaną wykonane w roku 2011 - na zadania realizowane przez wydział "ZD" w roku bieżącym.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wystosowania apelu do Premiera i członków rządu RP o pracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie licencji i użytkowania systemu Środki Trwałe-2 w wersji WINDOWS.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - z wolnej reki,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. wyniku negocjacji oraz zawarcie umowy na zamówienie uzupełniające dot. wykonywania stałych prac porządkowych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino - Park Miejski.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2039.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-11-07 12:51:24
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-09 11:27:52

Strona odwiedzona 502 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.