Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-11-17, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 48/IV/2011 z dnia 8 listopada 2011 r., Nr 49/IV/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu korytarza II piętra wraz z klatką schodową oraz remontu zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16 d.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania schodów przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia prośby Wykonawcy CUBICA SUDOŁ Sp. J. ze Szczecina o przedłużenie terminu realizacji zamówienia dot. dostawy krzeseł.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany planu wydatków środków będących w dyspozycji "WRI", w celu sfinansowania zadania pn.: "Wykonanie certyfikatów energetycznych dla części budynków, stanowiących własność powiatu gryfińskiego, wedle obowiązujących przepisów".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu gryfińskiego".
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania aneksu do Porozumienia nr 3/2011 zawartego z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania Porozumienia nr 7/2011 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla uczennicy kl. I LO.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania zakupu nagród dla uczestników konkursów dot. problematyki HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki suchych, obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do Umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych w gminie Moryń.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Steklno - Widuchowa na odcinku ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu urządzeń odwadniających drogę (sieci kanalizacji deszczowej) w ulicy 9-go Maja w Gryfinie wraz z odtworzeniem, nawierzchni bitumicznej.
 25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 29. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 30. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem KPPSP w Gryfinie.
 31. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP w Gryfinie.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 33. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-11-16 14:47:44
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-16 14:47:44

Strona odwiedzona 456 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.