Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

51 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-11-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 50/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla uczennicy kl. I LO.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla ucznia kl. I Gimnazjum.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji Zjazdu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia".
 10. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umowy na "Dostawę kserokopiarek".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie zniesienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego - garażu znajdującego się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na prowadzenie robót budowlanych w budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 oraz na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie opłat adiacenckich na rzecz Gminy Gryfino.
 15. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do dyrektorów kontrolowanych jednostek.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych powiatu na 2011 r.
 21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 24. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 26. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 27. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-11-23 14:46:49
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 14:46:49

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.