Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

53 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-12-08, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 52/IV/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla uczennicy kl. I LO.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania umowy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Gryfinie na dofinansowanie projektu w ramach programu PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia modyfikacji:
  1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia"
  2. powołanie zmienionej komisji przetargowej do w/w postępowania.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowych busów dla osób niepełnosprawnych".
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia zamontowania folii antywłamaniowej na oknach w pomieszczeniach Wydziałów: Zarządzania Kryzysowego, Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania robót dodatkowych dot. inwestycji pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opieki Leczniczej.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na ułożenie listew osłonowych na zewnętrznej elewacji budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości opłat z tytułu najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi.
 18. Wniosek Inspektora Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia projektu Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2015.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 23. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 24. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-12-07 15:04:50
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-07 15:04:50

Strona odwiedzona 398 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.