Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-01-19, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 59/IV/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 5. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zaprojektowanie wymiany istniejącego złącza kablowego ZK-3a na złącze kablowe ZK-4, na ułożenie kabla YAKY 4x150mm2 oraz na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla powyższej inwestycji na działce nr 162/1, w obrębie Gryfino 3, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia ofert dot. przystąpienia do grupy zakupowej energii elektrycznej.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s poparcia wniosku Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2011 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia (decyzji) na odprowadzenie oczyszczonych wód z ulicy Klonowej, Tartacznej i Jodłowej w Chojnie oraz z ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1389Z Krajnik Górny - Zatoń Dolna na odcinku w m. Zatoń Dolna.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1430Z Czachów - Radostów - Michałów na odcinku Czachów - Niesułów.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania trójstronnego Porozumienia w/s rozwiązania problemu niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie, za które uiszczana będzie należność w formie opłaty z dołu".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania bieżącej konserwacji instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 € na usługi pogrzebowe wobec osób zmarłych, mieszkańców Domu.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2016.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2012.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s podpisania Aneksu do umowy zlecenia dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji.
 23. Przedstawienie projektu planu optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-01-18 12:18:50
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 12:18:50

Strona odwiedzona 597 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.